Nota prawna

 1. Zawartość niniejszej strony internetowej (dalej: „Strona Internetowa”) stanowi własność Adamed Pharma S.A. (dalej: „ADAMED”). Adamed Pharma S.A. Adres: Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A,
  05-152 Czosnów, Nr KRS: 0000116926 (spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 718.430.000 PLN w całości wpłacony, NIP: 7311751025.
 2. Treść Strony Internetowej jak i jej układ oraz elementy składowe są chronione prawem autorskim i nie mogą być w szczególnościkopiowane, zwielokrotniane, publikowane, pobierane, zmieniane
  aniedytowanew jakikolwiek sposób, w całości lub w części ani w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody ADAMEDU, z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach powszechnie
  obowiązujących.
 3. Nazwy produktów ADAMEDU zamieszczone na Stronie Internetowej są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi stanowiącymi jego własność i podlegają ochronie zgodnie z
  obowiązującym prawem. Niniejsze zastrzeżenie odnosi się odpowiednio do szaty graficznej i innych praw własności intelektualnejwykorzystanych lub prezentowanych na Stronie Internetowej. Użyte
  na Stronie Internetowej nazwy handlowe lub znaki towarowe innych podmiotów zastrzeżone na rzecz innych właścicieli zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych co do ich produktów lub
  usług. Nieautoryzowane użycie jakichkolwiek znaków towarowych lub innych znaków słowno-graficznych ADAMEDU jest zabronione i może stanowić naruszenie przepisów prawa w zakresie ochrony znaków
  towarowych.
 4. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na Stronie Internetowej mają charakter informacyjny lub reklamowy i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. W
  szczególności zawarte na Stronie Internetowej informacje na temat produktów z portfolio ADAMEDU nie mogą zastępować konieczności zasięgnięcia opinii specjalisty w indywidualnej sprawie, w tym
  lekarza lub farmaceuty.
 5. Zasadność zastosowania produktu leczniczego powinna być w każdym przypadku skonsultowana uprzednio z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem produktu leczniczegonależy również zapoznać się z
  ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego. Każdy lek niewłaściwie stosowany
  zagraża życiu lub zdrowiu pacjenta.
 6. Strona Internetowa może również zawierać publikacje naukowe, opinie ekspertów, cytaty lub wyciągi z artykułów prasowych lub linki do zawierających je stron zewnętrznych (dalej jako „Źródła
  Zewnętrzne”). Wszelkie informacje zawarte w Źródłach Zewnętrznych stanowią wyłącznie opinie osób lub podmiotów, które je wyraziły i nie należy ich interpretować jako poglądów lub zobowiązań
  ADAMEDU. Nie stanowią one również porady ani konsultacji i nie zastępują konieczności zasięgnięcia opinii specjalisty w indywidualnej sprawie.
 7. Informacje handlowe zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących Strony Internetowej, prosimy o kontakt: adamed@adamed.com.